STATUTUL SOCIETATII ROMANE DE PSIHONEUROENDOCRINOLOGIE

I Nume si scop

1. Numele nostru este Societatea Romana de Psihoneuroendocrinologie (RPNES).

2. Scopul societatii este de a promova dezvoltarea cercetarii, a învatamantului si a asistentei medicale în domeniul de interferenta al endocrinologiei, psihiatriei si neurologiei (cercetari fundamentale si practica clinica) si de a aprofunda si face cunoscute cunostiintele de morfofiziologie, fiziopatologie, morfopatologie a diagnosticului clinic si de laborator, ca si terapeuticii psihoneuroendocrine.

3. Sediul societatii RPNES este la locul de munca al presedintelui de onoare, în prezent în Bucuresti, B-dul Aviatorilor 36, cod 71279.

II. Membrii

1. Apartenenta la RPNES consta în calitatea de membru titular, membru asociat, membru afiliat, membru corespondent si membru de onoare.

2. Apartenenta ca membru titular este conferita acelora care prin prezenta si activitate demonstreaza interes pentru cercetarea clinica sau experimentala, învatamantul medical sau asistenta medicala si sociala în domeniul psihoneuroendocrinologiei (endocrinologie clinica si experimentala, neurologie clinica si experimentala, psihiatrie, psihologie, anatomie, fiziologie, fiziopatologie, farmacologie, morfopatololgie, biochimie, biofizica, biologie moleculara) si a caror resedinta sau loc de munca este in Romania.

3. Calitatea de membru asociat se confera celor care au adus servicii RPNES si a caror activitate nu se implica în domeniul de cercetare de Psihoneuroendocrinologie. Propunerile pentru acestia sunt facute de cel putin doi membrii si supusa aprobarii majoritatii de doua treimi a membrilor prezenti la întalnire;

4. Membrul afiliat va fi recomandat de un membru RPNES din randul studentilor si a tinerilor medici absolventi care probeaza un interes în Psihoneuroendocrinologie. Studentii vor plati cotizatia la 1/4 si pot deveni membrii titulari dupa absolvire,daca cer aceasta.

5. Membrii corespondenti sunt cei care prin asezarea geografica, nu pot fi membrii plini sau asociati. De asemenea, aceasta calitate va fi atribuita dupa aceeasi procedura ca pentru un membru titular.

6. Calitatea de membru de onoare se confera persoanelor de mare distinctie ce au adus servicii exceptionale în domeniu, ei fiind propusi de membrii RPNES si votati cu majoritatea absoluta a membrilor RPNES. Numarul lor va fi limitat.

7. Calitatea de Membru RPNES din toate categoriile cu exceptia calitatii de Membru de Onoare se pierde daca persoana respectiva nu participa la nici una din manifestarile Societatii Romane de Psihoneuroendocrinologie timp de patru ani, nu îsi plateste cotizatia în acest timp si nu poarta nici o corespondenta justificativa pentru aceasta cu unul din membrii comitetului director ales pe perioada respectiva.

III Conducerea Societatii

1. Conducerea RPNES este formata dintr-un Colegiu director care cuprinde un Presedinte de onoare, un Presedintele ales, un Secretar si membrii.

2. Presedintele este ales prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani. El este ales cu 1 an înaintea terminarii mandatului presedintelui în exercitiu.

3. Durata mandatului pentru presedinte si secretar este de 4 ani fiecare, putand fi ales cel mult 2 mandate consecutive, iar durata unui mandat pentru vicepresedinti este de 2 ani fiecare putand functiona cel mult 2 mandate consecutive.Trezorierul nu poate fi ales si reales decat trei mandate consecutive.

4. Lista propunerilor este trimisa membrilor înaintea întalnirii în care vor avea loc alegerile.

IV Intalniri si activitati

1 Adunarile generale RPNES au loc anual. Data si locul vor fi propuse si aprobate de membrii cu un an înainte, pentru a facilita organizarea acesteia. Orice schimbare se va comunica din timp tuturor membrilor. Instructiunile de trimitere a unui rezumat cat si publicarea acestora si a celor mai valoroase lucrari vor fi fixate la întalnirile RPNES.

2. Membri RPNES desfasoara activitatea de cercetare si asistenta medicala de psihoneuroendocrinologie la locul lor de munca (fie în întreprinderi de stat, fie întreprinderi medicale sau universitare private).

Datorita prioritatii acestor probleme în Romania, se constituie grupe de lucru, cu obiective de cercetare, de învatamant si de asistenta, cum sunt:

Psihoneuroendocrinologia handicapatului,

Psihoneuroendocrinologia vietii sexuale, fertilitatii si infertilitatii.

Psihoneuroendocrinologia stresului si terapiei anti-stress.

Intalnirile anuale ordinare ale membrilor RPNES au loc cu ocazia unor simpozioane stiintifice.

V. Taxe si surse de finantare

1. Taxa de membru se va plati anual si va fi decisa de catre Colegiul director al RPNES.

Taxa de membru este o sursa de finantare a Societatii si va include taxa pentru întalnirea anuala RPNES.

Membrii corespondenti vor plati taxa în valuta.

Oricare membru RPNES care lucreaza sau studiaza în strainatate avand o sursa de venit (salariu sau bursa) timp de peste trei luni pe an îsi va plati taxa de membru în valuta în anul respectiv.

2. La constituire, RPNES dispune de 3500 lei rezultati din cotizatia membrilor fondatori, depusi pe un carnet CEC pe numele Coculescu Mihail, care atesta în scris ca acest fond este la dispozitia exclusiva a Societatii Romane de Psihoneuroendocrinologie.

3. RPNES are autonomie financiara si valutara.

4. Societatea Romana de Psihoneuroendocrinologie este o societate stiintifica necomerciala si fara profit. Daca din activitatea de asistenta medicala, de cercetare stiintifica sau de invatamant a grupurilor de lucru ale RPNES sau a membrilor individuali va rezulta un profit, acesta va fi al persoanelor care lucreaza si care îl vor încasa dupa achitarea individuala a obligatiilor fata de stat, conform legilor în vigoare, aflate la locul de munca al persoanelor implicate.

5.Societatea RPNES poate primi donatii si sponsorizari ca o a doua sursa de finantare.


VI. Afilieri

1. Societatea noastra este afiliata la Asociatia Medicilor din Romania, la ISE (International Society of Endocrinology) si la EFES (European Federation of Endocrine Societies), societati fata de care îsi pastreaza autonomia juridica si financiara.

2. Societatea Romana de Psihoneuroendocrinologie poate avea sucursale in localitati din Romania unde exista membri ai Societatii. Modificarile statutului au fost supuse la vot si aprobate cu 292 voturi pentru şi trei abţineri

VII Amendamente

Punctele acestui statut pot fi amendate numai prin votul a doua treimi din membrii la întalnirile RPNES sau prin balot postal.

Nota: Ultimele amendamente ale statutului respectiv II.7, III..3, V.1,5 au fost votate de Adunarea Generala din 24 Iunie 1994, adunare RPNES care a avut loc în Aula Academiei Romane sub presedentia Prof. Dr. Mihail Coculescu în prezenta a 198 membrii care au votat amendamentele în unanimitate.