Potrivit unor credinţe străvechi, construcţiile măreţe, nu puteau dăinui dacă la temelia lor nu era zidită o fiinţă omenească.

Meşterul Manole, care prin jertfă învinge blestemul şi zidurile nu mai cad, trimite la înţelesul simbolic al sacrificiului în slujba creaţiei.

Asemeni zidarilor anonimi din baladă, un grup de slujitori ai lui Aeskulap, în urmă cu un sfert de veac au sperat şi au reuşit să înalţe un edificiu care se numeşte Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie, societate ce numără azi peste 450 membri.

La cristalizarea ideii de fondare a RPNES precum şi la evoluţia ei ulterioară a contribuit într-un mod hotărâtor Profesorul Mihail Coculescu, unul dintre elevii Academicianului Ştefan Marius Milcu, ctitorul şcolii româneşti moderne de endocrinologie. Personalitate marcanta a scolii romanesti de endocrinologie, profesorul Mihail Coculescu a stiut sa adune in jurul sau, cu o energie mentala si entuziasm inegalabil, generatii succesive de discipoli, a creeat punti multiple de colaborare internationala si a depasit limitele sistemelor, fiind permanent in slujba principiilor academice.

Însemnate contribuţii la propăşirea societăţii noastre au avut academicienii Ion Hăulică, Constantin Bălăceanu Stolnici, Ion Baciu, Leon Dănăilă, Valeriu Neştianu.

RPNES face parte din 1992 din International Society of Endocrinology (ISE) şi este afiliată la European Society of Endocrinology; câţiva membri ai societăţii noastre sunt şi membri în International Society of Psychoneuroendocrinology şi International Brain Research Organization.

Reamintim principalele obiective ale societăţii noastre: încurajarea studiilor privind relaţia directă dintre hormon şi celula nervoasă precum şi expresia lor comportamentală; promovarea contribuţiilor ştiinţifice româneşti în afara ţării; integrarea in consortiile de cercetare internationale; consolidarea prestigiului psihoneuroendocrinologiei româneşti pe plan internaţional; atragerea de fonduri materiale pentru sprijinirea celor mai valoroşi studenţi interesaţi de activitatea ştiinţifică, dar şi a tinerilor medici şi cercetători pentru a lucra în laboratoare de cercetare din străinătate (începând din 1996 Comitetul Director al RPNES acordă anual "Bursa pentru neuroendocrinologie Coculescu" unui student sau tânăr absolvent de medicină pentru a studia timp de şase săptămâni într-un departament de neuroendocrinologie din Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii). Nu în ultimul rând societatea noastră militează pentru coeziunea medicilor şi a oamenilor de ştiinţă de origine română indiferent de ţara în care trăiesc.

După 28 de ani de la fondarea RPNES putem afirma cu certitudine că această societate a avut o activitate rodnică.

Comitetul Director RPNES

PREŞEDINTE

Prof. Dr. Corin Badiu