Primul principiu în viață: să nu te dai bătut în fața oamenilor sau a întâmplărilor

Marie Curie

Alegerea mea ca preşedinte al Societăţii Române de Psihoneuroendocrinologie (RPNES), cu ocazia Simpozionului Naţional de la București, din Noiembrie 2022, reprezintă o onoare, dar în acelaşi timp şi o obligaţie deosebită.

La cristalizarea ideii de fondare a RPNES, precum şi la evoluţia ei ulterioară, a contribuit într-un mod hotărâtor Profesorul Mihail Coculescu, unul dintre elevii Academicianului Ştefan Marius Milcu, ctitorul şcolii române moderne de endocrinologie. Personalitate marcantă a școlii române de endocrinologie, Profesorul Mihail Coculescu a știut să adune în jurul său, cu energie mentală și entuziasm inegalabile, generații succesive de discipoli, a creat punți multiple de colaborare internațională și a depășit limitele sistemelor, fiind permanent în slujba principiilor academice.

Încă de la înființarea ei, societatea și-a dorit să reunească medici și cercetători din domenii medicale diferite: endocrinologi, neurologi și psihiatri. Însemnate contribuţii la dezvoltarea societăţii noastre au avut academicienii Ion Hăulică, Constantin Bălăceanu Stolnici, Ion Baciu, Leon Dănăilă și Valeriu Neştianu.

RPNES face parte, din anul 1992, din International Society of Endocrinology (ISE) şi este afiliată la European Society of Endocrinology; câţiva membri ai societăţii noastre sunt şi membri în International Society of Psychoneuroendocrinology şi International Brain Research Organization.

Principalele obiective ale societăţii noastre sunt:
• încurajarea studiilor privind relaţia directă dintre hormon şi celula nervoasă precum şi expresia lor comportamentală;
• promovarea contribuţiilor ştiinţifice româneşti în afara ţării;
• integrarea în consorțiile de cercetare internaționale;
• consolidarea prestigiului psihoneuroendocrinologiei româneşti pe plan internaţional;
• atragerea de fonduri materiale pentru sprijinirea celor mai valoroşi studenţi interesaţi de activitatea ştiinţifică, dar şi a tinerilor medici şi cercetători pentru a lucra în laboratoare de cercetare din străinătate (începând din anul 1996, Comitetul Director al RPNES acordă anual „Bursa pentru neuroendocrinologie Coculescu‟ unui student sau tânăr absolvent de medicină pentru a studia timp de şase săptămâni într-un departament de neuroendocrinologie din Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii).

Nu în ultimul rând, societatea noastră militează pentru coeziunea medicilor şi a oamenilor de ştiinţă de origine română, indiferent de ţara în care trăiesc.

Alături de ceilalți membri ai Comitetului Director, sunt dornică să continuăm împreună munca excelentă a predecesorilor noștri în promovarea excelenței în știință, cercetare și educație.

Comitetul Director
Presedinte
Prof. Dr. Mihaela Vlad